Hotline: 0937 39 38 31 | Email: tracuulaisuat@gmail.com

Tra cứu lãi suất

Ngân hàng Lãi suất ưu đãi Phí trả trước hạn Điều kiện yêu cầu Sản phẩm Đăng ký tư vấn
Shinhanbank 12T - 7.0%
24T - 7.7%
36T - 8.1%
Y1: 3%
Y2: 2%
Y3: 1%
Y4&5: 0.2%
Thu nhập: Lương & cho thuê nhà >40tr/tháng
Hình thức: qua tài khoản
Vay thế chấp nhà
Shinhanbank 12T - 7.2%
24T - 7.9%
36T - 8.3%
Y1: 3%
Y2: 2%
Y3: 1%
Y4&5: 0.2%
Thu nhập: Lương
Hình thức: qua tài khoản
Vay thế chấp nhà
Shinhanbank 12T - 7.5%
24T - 8.2%
36T - 8.6%
Y1: 3%
Y2: 2%
Y3: 1%
Y4&5: 0.2%
N/A Vay thế chấp nhà
Shinhanbank 12T - 7.19%
36T - 8.2%
(12T) Y1: 3% Y2: 2% Y3: 2%
(36T) Y1: 3% Y2: 2% Y3: 1%
Áp dụng cho tất cả các loại xe ô tô
Thu nhập:Lương + cho thuê nhà >=40 tr/tháng
Hình thức: qua tài khoản
Vay mua xe ô tô
Shinhanbank 12T - 7.39%
36T - 8.5%
(12T) Y1: 3% Y2: 2% Y3: 2%
(36T) Y1: 3% Y2: 2% Y3: 1%
Áp dụng cho tất cả các loại xe ô tô
Thu nhập:Lương
Hình thức: qua tài khoản
Vay mua xe ô tô
Shinhanbank 12T - 7.69%
36T - 8.8%
(12T) Y1: 3% Y2: 2% Y3: 2% (36T) Y1: 3% Y2: 2% Y3: 1% N/A Vay mua xe ô tô
Shinhanbank 12T - 7.19%
36T - 8.3%
(12T) Y1: 3% Y2: 2% Y3: 2%
(36T) Y1: 3% Y2: 2% Y3: 1%
Mua xe liên kết (*) Vay mua xe ô tô
HongLeong 12T - 6.5%
24T - 7.25%
Y1: 0%
Y2 - Y3: 1.5%
Y4: 0%
Thu nhập: Lương
Hình thức: qua tài khoản (T&C áp dụng)
Vay mua nhà
HongLeong 12 T - 6.5%
24T - 7.25%
Y1 - Y3: 3%
Y4: 0%
Thu nhập: kinh doanh, cho thuê
(T&C áp dụng)
Vay mua nhà
HongLeong 12T - 7.0%
24T - 7.75%
Y1 - Y3: 3%
Y4: 0%
Thu nhập: lương, kinh doanh, cho thuê Vay thế chấp nhà
HongLeong 12T - 7.0%
24T - 7.5%
Y1 - Y3: 2%
Y4: 0%
Xe cá nhân Vay mua xe ô tô
HongLeong 12T - 7.25%
24T - 7.75%
Y1 - Y3: 3%
Y4: 0%
Xe doanh nghiệp Vay mua xe ô tô
UOB 12T - 6.99%
24T - 7.49%
36T - 8.0%
Theo qui định Vay thế chấp nhà
Vietcombank 12T - 7.7%
24T - 8.7%
36T - 9.5%
60T - 10%
Theo qui định Thời gian vay: max 15 năm Vay thế chấp nhà
Vietcombank 12T - 7.7% Theo qui định Xe cá nhân Vay mua xe ô tô
Vietinbank 12T - 7.7%
24T - 8.7%
Theo qui định Vay thế chấp nhà
Vietinbank 12T - 7.7% Theo qui định Xe cá nhân Vay mua xe ô tô
BIDV 12T - 8.0%
24T - 9.0%
Theo qui định Vay thế chấp nhà
MBBank 12T - 8.2%
24T - 9.5%
Theo qui định Vay thế chấp nhà
VIB 6T - 8.5% Y1 - Y2: 2.5%
Y3: 2%
Y4: 1.5%
Y5-Y6: 0.5%
Mục đích: mua BĐS, nhà dự án Vay thế chấp nhà
VIB 12T - 9.99% Y1 - Y2: 3%
Y3: 2.5%
Y4: 2.0%
Y5: 1%
Y6: 0.5%
Mục đích: mua BĐS, nhà dự án Vay thế chấp nhà
VIB 6T - 8.7% Y1 - Y2: 2.5%
Y3: 2%
Y4: 1.5% Y5-Y6: 0.5%
Mục đích: xây dựng, sửa chữa nhà Vay thế chấp nhà
VIB 12T - 10.2% Y1 - Y2: 3%
Y3: 2.5%
Y4: 2.0%
Y5: 1%
Y6: 0.5%
Mục đích: xây dựng, sửa chữa nhà Vay thế chấp nhà
VPBank 3T - 6.9% Theo qui định Vay mua xe ô tô
VPBank 6T - 7.4%
12T - 8.4%
Theo qui định Vay thế chấp nhà
Techcombank 6T - 7.49%
12T - 7.99%
Theo qui định Vay thế chấp nhà
ACB 3T - 8.5%
6T - 9.0%
12T - 9.5%
Theo qui định Có thể thanh toán thêm 50 triệu/tháng, ko thu phí trả trước hạn Vay thế chấp nhà
Eximbank 24T - 11%
36T - 11%
Không thu phí Vay thế chấp nhà
Sacombank 12T - 12% Theo qui định Vay thế chấp nhà
SCB 3T - 5.8%
M1 - M4: 4%
M5-M12: 3%
Vay thế chấp nhà
SCB 6T - 7.8% Y1: 3%
Y2: 2%
Vay thế chấp nhà
SCB 12T - 8.8% Y1: 3%
Y2: 2.5%
Y3: 2%
Vay thế chấp nhà
SCB LSTG13T + 5% Không thu phí 50% giá trị TSĐB
Gốc: ân hạn 12T
Lãi: hàng tháng
Vay thế chấp nhà
TPBank 6T - 7.2%
12T - 8.4%
Y1: 3%
Y2-Y3: 2.5%
Y4-Y7: 1%
Vay mua xe ô tô
TPBank 3T - 10.2% Theo qui định Vay thế chấp nhà
Ngân hàng Lãi suất ưu đãi Phí trả trước hạn Điều kiện yêu cầu Sản phẩm Đăng ký tư vấn

Lãi suất cập nhật đến ngày 14/10/2019

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG